Serveis

Què pot fer POP Serveis per a vostè?

AIGUA

(Fuites, instal·lació i reparació d'aixetes, canonades, calefacció, regs, desguassos, aigüeres, reparació de sanitaris, instal·lació d'escalfador elèctric, rentadora...)

 

LLUM

(Instal·lar làmpades, endolls, interruptors, campanes extractores, aparells divisors...)

 

PALETERIA

(Reparacions, renovació de sòcols, enrajolats, sistemes de guix laminat...)

 

JARDÍ

(Desbrossament i condicionament d'espais, manteniment del jardí, plantació, poda de branques, tallar gespa, instal·lació de regs automàtics...)

 

GENERAL

(Col·locació de cortines, prestatgeries, parquet, miralls, quadres, mampares i accesoris de bany, baldes, panys, muntar mobles, reparació de persianes, canviar vidres trencats, neteja amb aigua a pressió, entrar la llenya, anar a buscar el butà, dur trastos a la deixalleria, portar el cotxe a la ITV...)

 

LLOGUER DE MÀQUINES

(Motocultor, tallagespa...)

 

LOGÍSTICA DE LLOGUER DE CASES I APARTAMENTS TURÍSTICS

(Check in & out, contractes, fiança, manteniment i neteja)

 

AIRE CONDICIONAT

(POP Serveis ofereix el millor servei en instal·lació i manteniment d'aire condicionat i climatització.)

 

PINTURA

(Reixes, portes i finiestres, parets, retolació de façanes.)

 

BRICOCOACHING (li ensenyem com fer-ho vosté mateix/a)

 

Digui'ns què nessita!