Informació legal

 

En compliment de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de l’informació i de comerç electrònic, Francesc Urgell Montané l’informa de que és el titular de la website POPSERVEIS.CAT. D’acord amb l’exigència de l'article 10 de l’esmentada llei, Francesc Urgell Montané informa de les següents dades.

El titular d’aquesta pàgina web és Francesc Urgell Montané, amb NIF 36971168W i domicili social en Veinat de la Bruguera, 1 17845 (Ravós del Terri). També es pot contactar amb Francesc Urgell Montané mitjançant el formulari de contactar d’aquesta web.

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites de Francesc Urgell Montané confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des la navegació per les pàgines de Francesc Urgell Montané, totes les condicións d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de Francesc Urgell Montané proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s’extendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis creats per Francesc Urgell Montané per accedir a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut omplint els esmentats formularis.

L’ús de de la informació, serveis i dades ofertes per Francesc Urgell Montané contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Francesc Urgell Montané no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en les seves websites i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Francesc Urgell Montané declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris de les seves websites, puguin derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Francesc Urgell Montané no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

MODIFICACIONS

Francesc Urgell Montané es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de les seves websites. Tant pel que fa als continguts de les websites, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar, a través dels seus websites, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

RESERVA DE COOKIES

Veure la política de cookies per més informació.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel•lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com cessionària, a Francesc Urgell Montané Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel•lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel•lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de Francesc Urgell Montané

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Francesc Urgell Montané es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i Francesc Urgell Montané es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i Francesc Urgell Montané, els jutjats o tribunals propis de la localitat de GIRONA.