Tarifes

Tarifes més que raonables

24.00 € Hora de treball

+2.00 € Hora de maquinària

(talla gespa, desbrossadora, motocultor)

més IVA

 


 

Desplaçaments

24.00 € l'hora Fins a 20 km

segons el temps esmerçat.

0.30 € el km Més de 20 km

afegint quilometratge

més IVA

 


 

IVA reduït

POPserveis aplica automàticament l'IVA reduït (del 10%) en feines de renovació o reparació en vivendes particulars (que compleixin els requisits del Reial Decret-Llei 6/2010)